Tip 8 Verander-management

Managen van complexe veranderingen

Veranderingen teweeg brengen kan soms lastig zijn. Een hulpmiddel kan handig zijn om een veranderproces te begeleiden. Dit instrument is een hulpmiddel om na te gaan of je met je verandering of verbeterproces op de goede weg bent. Ook kun je bij stagnatie nagaan wat mogelijk de oorzaak daarvan is.

                                    

Schema van Ersösz

Beschrijving

Voor het managen van complexe veranderingen op organisatie- of afdelingsniveau, kan gebruik worden gemaakt van het Ersösz model (zie bovenstaand figuur). Centraal in dit model staat het volgende idee: om succesvol te kunnen veranderen zijn een aantal factoren van belang. Te weten visie, vaardigheden, prikkels, middelen, en een plan van aanpak. Al deze factoren moeten aanwezig zijn; als één van deze factoren ontbreekt kan er verwarring, onzekerheid, weerstand of frustratie ontstaan. Of komt het project komt gewoon niet op gang.

Hieronder worden de factoren uit het model van Ersösz kort toegelicht. 

Succesvol veranderen, door:


1 Visie 

Het is belangrijk dat de deelnemers weten hoe de doelen uit het verbeterproject zich verhouden tot de visie van het bedrijf waarvoor gewerkt wordt. Gedurende de uitvoering van het project kan het wel eens gebeuren dat teamleden zo opgaan in het doorvoeren van de veranderingen dat men niet meer weet waarvoor men dit aan het doen is. En dat kan erg verwarrend werken. Er is dan behoefte aan transparantie; sta stil bij het waarom, de ambitie en de visie die schuilgaat achter het project.

  Geen =

 

2 Vaardigheden

Voor het uitvoeren van effectieve interventies uit richtlijnen zijn zekere vaardigheden nodig. Soms moeten teamleden extra scholing krijgen om die nieuwe vaardigheden goed uit te kunnen voeren. Immers: bij het ontbreken van die vaardigheden kan verwarring of onzekerheid ontstaan bij de werknemer. 

  Geen =

 

3 Prikkels

Als er in het project onvoldoende prikkels zijn, kan er weerstand ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is het niet terugkoppelen van feedback op de metingen die door teamleden zijn uitgevoerd. Hier is vaak wel behoefte aan! Als een hulpverlener voortdurend metingen en bijbehorende registraties moet verrichten, is de terugkoppeling van de resultaten hiervan een belangrijke prikkel. Koppel je niets terug, dan is er een grote kans dat het team of de betreffende teamleden weerstand tot meten gaan ontwikkelen.

  Geen =

 

4 Middelen

Geen enkel verbeterproject kan zonder de noodzakelijke middelen. Tijd voor het bedenken en uitvoeren van de verbeteractiviteiten en het beschikken over voldoende financiële middelen zijn twee belangrijke voorbeelden van noodzakelijke middelen. Ontbreekt het hieraan, dan kan er nóg zoveel enthousiasme zijn, maar teamleden raken op den duur gefrustreerd.

  Geen =

 

5 Plan van aanpak

Een plan van aanpak is noodzakelijk. Dus het Wie, Wat, Waar en Wanneer? Zonder helder plan van aanpak maak je een valse start. Wanneer bijvoorbeeld de acties niet goed zijn uitgewerkt, moet het team opnieuw beginnen om af te spreken wie wat en wanneer doet. Een plan van aanpak dat bestaat uit activiteiten die erop gericht is – op alle onderdelen - het doel te behalen.

  Geen =
Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?