Tip 7 Indian Talking Stick

The Indian Talking Stick

In zijn boek ‘The 8th Habit” schreef Stephen Covey een hoofdstuk genaamd ‘Blending Voices’, waarin hij vertelt over the Indian Talking Stick en hoe het gebruik ervan door de oorspronkelijke Indianen werd geleerd aan de oprichters van de Verenigde Staten.

Talking Sticks worden nog steeds gebruikt door inheemse volkeren in Noord-Amerika om problemen op te lossen. Het is een zeer efficiënte manier om hindernissen uit de weg te ruimen en mensen toe te staan zich met volledige vrijheid uit te drukken. Om deze reden, wordt het meer en meer populair in de hedendaagse maatschappij.

Stephen Covey noemt het “the most powerfull communication idea and technique I have ever found.” Volgens hem is de Indian Talking Stick een goed hulpmiddel in de maatschappij waarin wij leven; een egocentrische maatschappij; een "ik-ik-ik cultuur". Mensen leren niet om naar elkaar te luisteren. Hoe vaak is er niet een verborgen agenda tijdens vergaderingen? Hoe vaak is het niet dat meningsverschillen binnen het bedrijf de voortgang verstoren? Hoe zou het zijn om dat snel te doorbreken?

 

Covey houdt ervan om Talking Sticks te gebruiken in vergaderingen waarbij de persoon die de Talking Stick vasthoudt de enige persoon is die mag spreken tot hij of zij zich begrepen voelt. Wanneer degene die in bezit is van de Talking Stick zich volledig begrepen voelt, dan en alleen dan, wordt de Talking Stick aan de volgende persoon doorgegeven. Hij zegt: "Dit leidt tot een ongelooflijk begrip en een synergy onder het team. Elk bedrijf zou er goed aan doen om een Talking Stick te hebben!"

 

 

                 

Het gaat om het concept dat de persoon die spreekt, zich begrepen dient te voelen alvorens de Talking Stick wordt doorgegeven. In dat concept wordt de energie van de groep van negatief naar positief wordt omgezet, van verdedigend naar creatief. Er ontstaan mogelijke alternatieve oplossingen die beter zijn dan wat iedereen aanvankelijk voorstelde. Het begrepen voelen door elkaar is therapeutisch en helend. Deelnemers staan daardoor open voor het oplossen van het probleem.

De Indian Talking Stick heeft nut als de volgende regels worden nageleefd.

  1. Alle partijen zijn bereid om tot een oplossing te komen. De wil om uit een probleem te geraken moet voor iedereen aanwezig zijn.
  2. Diegene die de Talking Stick vasthoudt, is de enige die spreekt. Hij mag de stick vasthouden zolang hij wil. 
  3. Diegene die geen Talking Stick vasthoudt, zwijgt en luistert aandachtig en met empathie. Hij mag wel een vraag stellen om te kijken of hij het wel goed begrijpt.
  4. Zodra de spreker zijn mening, stelling heeft uitgesproken, kiest hij iemand uit de groep die zijn mening in zijn eigen woorden herhaalt tot tevredenheid van de voorgaande spreker. Enkel op deze manier kan de spreker zich 'begrepen' voelen. 
  5. Zodra de spreker zich begrepen voelt, geeft hij de stok door.
  6. De volgende spreker mag niet in herhaling vallen. De vorige stelling, mening mag dus niet herhaald worden.

Door iedereen de kans te geven te spreken en door alle andere partijen te verplichten om aandachtig te luisteren, is de kans vele malen groter om tot een akkoord te komen. Zo niet dan toch ten minste tot wederzijds begrip en respect.

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?