Tip 6 Cultuurverandering

Cultuurverandering

Cultuur

 

Keer op keer blijkt de menselijke factor de kritische succesfactor te zijn die bepaalt of een verandering gaat slagen of mislukt. Uiteindelijk wordt het resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen worden geaccepteerd; de mens staat dus centraal bij verandering! 

Bij cultuurverandering is de manager zelf het belangrijkste instrument; dat is immers de persoon die het draagvlak moet gaan creëren voor de verandering onder de rest van de mensen van de organisatie. Het is daarbij van essentieel belang dat de mentaliteit en het gedrag van de managers overeenkomen met de gewenste cultuur die men wenst te bereiken. Zonder voorbeeldgedrag zijn interventies van een manager bij voorbaat onecht en ongeloofwaardig. De manager speelt ook een essentiële rol in het creëren van omstandigheden en voorwaarden waardoor mensen bereid zijn hun gedrag ter discussie te durven kunnen (en willen) stellen.

 

Acht succesfactoren

We schetsen nu acht succesfactoren die een verandering kunnen laten slagen. We doen dit aan de hand van het gezaghebbende werk “Leiderschap bij verandering en The heart of change - Real life stories of how people change their organizations” van John P. Kotter en Dan S. Cohen.

Bereid de weg voor

1. Creëer een gevoel van urgentie: help anderen inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom het belangrijk is om meteen te handelen.

2. Verzamel een leidend team: zorg dat er een sterke groep is die de verandering stuurt – met leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit, analytische vaardigheden en urgentiebesef.

3. Ontwikkel een visie en strategie voor de verandering: maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe die toekomst kan worden gerealiseerd.

Zorg dat het gebeurt

4. Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren: zorg dat zo veel mogelijk anderen de visie en strategie begrijpen en accepteren.

5. Maak het anderen mogelijk om te handelen: neem zoveel mogelijk obstakels weg, zodat degenen die de visie willen realiseren, dit ook kunnen doen.

6. Genereer korte termijn successen: creëer zo snel mogelijk een aantal zichtbare overtuigende successen.

7. Houd het tempo hoog: voer de druk en het tempo op na de eerste successen. Blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd.

Bestendig de nieuwe situatie

8. Creëer een nieuwe cultuur: houd vast aan de nieuwe benaderingen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude tradities te vervangen.

Een ondersteundende cultuur biedt wortels voor de nieuwe werkwijzen, het helpt bij de werkzaamheid van de revolutionaire technologie of het efficiëntere proces, zodat u blijft winnen.

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?