Tip 5 Competentiemanagement

Competentiemanagement

Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden. Deze worden toebedeeld aan mensen, maar ook groepen of organisaties. Onderstaande afbeelding laat zien hoe competenties zijn opgebouwd. Zo is voor de competentie 'communicatieve vaardigheid' de eigenschap 'extraversie' nodig. Communicatie vaardigheid staat voor de kundigheid om bijvoorbeeld een presentatie te houden en kennis voor de inhoud van de boodschap.

De afbeelding laat zien dat de mate van ontwikkeling varieert. Zo is kennis goed te ontwikkelen, maar vaardigheden in mindere mate. Eigenschappen zijn lastig te ontwikkelen; je hebt ze of je hebt ze niet. Kijk voor een praktijktoepassing naar het onderstaande model.

Figuur a - Bouwstenen van het competentiemodel 

De toegevoegde waarde van competenties schuilt in de bruikbaarheid voor de praktijk. De algemene stelregel is dat je eigenschappen niet rechtstreeks kunt zien in gedrag, maar competenties wel. Hoewel managers geen psychologen zijn, hebben zij werkzaamheden waarin zij iets kunnen zeggen over de kwaliteiten van medewerkers. Bijvoorbeeld het voeren van beoordelings- en sollicitatiegesprekken. Voor dergelijke werkzaamheden is het belangrijk om managers iets aan te reiken waarmee zij uit de voeten kunnen. Competenties bieden managers die mogelijkheden. 

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?