Werkgeversadvies

  Het motiveren van medewerkers
Hier vindt u verschillende manieren om uw medewerker te motiveren. Een gemotiveerde medewerker is een ambassadeur voor het bedrijf dus een win/win.
     
  Time management
Heb je altijd haast en is het werk voor je gevoel nooit af? Dan is dat erg slecht voor je gemoedsrust, je productiviteit én je gezondheid. Het kán anders. Wie weet wat hij wil bereiken maakt plannen doelbewust en houdt tijd over; effectief time management noemen we dat.
     
  SMART doelen stellen
Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om succesvol leiding te geven moet je zoveel mogelijk SMART doelen stellen; Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden.
     
  Innovativiteit
Innovativiteit is belangrijk voor een bedrijf om de concurrentie voor te blijven. Er zijn zelfs organisaties die zich door de aard van hun werkzaamheden altijd bezighouden met innovatie omdat ze op de toekomst en op nieuwe ontwikkelingen gericht moeten zijn.
     
  Competentiemanagement
Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden. Deze worden toebedeeld aan mensen, maar ook groepen of organisaties. 
     
  The Indian Talking Stick
In zijn boek "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap" schreef Stephen Covey een hoofdstuk genaamd waarin hij vertelt over the Indian Talking Stick en hoe het gebruik ervan door de oorspronkelijke Indianen werd geleerd aan de oprichters van de Verenigde Staten. 
     
cultuur   Cultuurverandering
Keer op keer blijkt de menselijke factor de kritische succesfactor te zijn die bepaalt of een verandering gaat slagen of mislukt. Uiteindelijk wordt het resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen worden geaccepteerd; de mens staat dus centraal bij verandering!
     
  Managen van complexe veranderingen
Veranderingen teweeg brengen kan soms lastig zijn. Een hulpmiddel kan handig zijn om een veranderproces te begeleiden. Dit instrument is een hulpmiddel om na te gaan of je met je verandering of verbeterproces op de goede weg bent.
     
  Wat is een sociaal plan?
Sociaal plan regelt voorzieningen voor vertrekkende en blijvende werknemers bij collectief ontslag. Wanneer een reorganisatie gaat spelen en deze tot gevolg heeft dat personeel collectief ontslag krijgt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld.
     
  Transactionele analyse
Communicatie is het middel dat we gebruiken om aan anderen te laten merken, wat we willen of wat we van iets vinden. Mensen communiceren bewust en onbewust, doorlopend.
     
 

Uw mensbeeld inzichtelijk maken
Voordat u goede functioneringsgesprekken kunt voeren, is het heel belangrijk om uw mensbeeld inzichtelijk te maken. Immers, uw inzicht over mensen bepaald mede het verloop van het gesprek.

     
 

Wet Arbeid in Balans
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari actie op moet ondernemen.

 

     

Werkgeversadvies

x

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?