Tip 9 STAR Methodiek

STAR Methodiek 

Wat de “STAR” je leert is inzicht te geven in de vaardigheden die jij in je loopbaan, maar ook in je persoonlijke leven hebt ontwikkeld. Dit is van het grootste belang, omdat deze kernvaardigheden — samen met je interesse, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen — in belangrijke mate bepalen of er sprake zal zijn van een optimale koppeling met je toekomstige functie.

 

STAR staat voor:

 

Situatie
In welke situatie speelt het voorval zich af?
Taak
Wat was je taak in deze situatie?
Analyse
Welke aanpak heb je gebruikt?
Resultaat
Welk resultaat heb je bereikt?

      

Het is niet de bedoeling dat je je met het opstellen van je persoonlijke succeslijst beperkt tot je professionele leven. Ook in je sociale omgeving, binnen de familiekring, of tijdens je studietijd bijvoorbeeld, kun je wellicht putten uit zaken die je naar jouw oordeel met plezier en met een zekere kunde gedaan hebt.

Belangrijk voordeel van het STAR model is dat je hiermee een handig overzicht met voorbeelden en toelichting aan de instantie kunt geven tijdens het solliciteren. Het is als het ware ‘kant-en-klare’ info voor een toekomstig werkgever, en dat wordt alleen maar gewaardeerd. Met de STAR ben je straks immers in staat gedane bewerkingen met eigen voorbeelden uit de praktijk te onderbouwen.

Het is in onze maatschappij niet echt gebruikelijk dat men van zichzelf vertelt dat men goed is in dingen. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg,” is het bekende credo. Maar: om jezelf goed te kunnen verkopen is het noodzakelijk dat je wél je sterke kanten naar voren brengt.

Je zult straks in een sollicitatiegesprek ook merken dat de werkgever probeert te zoeken naar jouw kwaliteiten. Het is niet genoeg om enkel je kwaliteit te benoemen, je zult dit ook met bewijzen moeten onderbouwen. Het is daarom belangrijk om daar alvast goed over na te denken. Zorg er dan ook voor dat je je kwaliteiten goed kent en elk moment kunt oproepen.

Bereid je voor met de STAR-methode

Sollicitanten die zich goed willen voorbereiden, weten nu dus hoe dat te doen. Want tijdens een sollicitatiegesprek plots goede praktijkvoorbeelden bedenken, is heel moeilijk. Je kunt de recruiter dus beter een stapje voor zijn en op voorhand al nadenken over mogelijke vragen.

“Sollicitanten die goed voor de dag willen komen, moeten zichzelf kennen. “Wie ben ik?” Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Je weet natuurlijk nooit welke vragen je potentiële werkgever zal stellen. Maar vragen als: wat wil ik graag of wat verwacht het bedrijf van mij, moet je op voorhand echt wel voorbereiden, anders is de kans groot dat je een mal figuur slaat op een sollicitatiegesprek. Met de STAR-methode kun je je dus heel concreet trainen op zulke vragen.”

Antwoord volgens STAR

Op het sollicitatiegesprek zelf kun je volgens dezelfde STAR-methode antwoorden, dan ben je zeker dat je concreet genoeg antwoordt en niet in algemeenheden blijft steken. De recruiter zal vooral in het oog houden wat je zegt bij ‘activiteit’. Let wel op dat je alleen echt gebeurde werksituaties gebruikt, de interviewer zal blijven doorvragen en met verzonnen verhalen val je snel door de mand.

Voorbeeld:

Situatie: Wat speelde er?

In 2006 was ik voorlichter bij de gemeente Rotterdam. We werden toen regelmatig benaderd door de pers in verband met de aanleg van een bedrijventerrein en de natuur die daarvoor moest wijken. 

Taak: Wat waren je taken?

Mijn taak was de pers en de kranten hierover voor te lichten, en het negatieve beeld over dat project positief bij te stellen.

Activiteiten: Wat heb je concreet gezegd of gedaan?

Ik heb een bijeenkomst belegd, waarin alle aspecten van dat project aan bod kwamen. Alle journalisten hebben een overzicht gekregen van de activiteiten die de gemeente ontplooide om de schade aan de natuur te beperken. Na afloop van de persconferentie hebben we met de journalisten een wandeling gemaakt door het gebied, waarbij een deskundige nogmaals op de voordelen wees. Met de meest kritische verslaggever heb ik nog een aparte afspraak gemaakt. 

Resultaat: Wat gebeurde er daarna?

Het resultaat was dat de berichtgeving in de kranten en de locale omroep aanzienlijk positiever was. En dat heeft er mede toe geleid dat de milieubeweging haar protesten heeft gestaakt.

Prestaties en kwaliteiten

Iedereen heeft wel dingen gedaan waarvan hij dacht “dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gekregen”!  Dat is een prestatie. Deze prestaties - hoe klein soms ook - kunnen op heel verschillende gebieden betrekking hebben: werk, school, vrije tijd, relatie, opvoeding, enzovoort. Ze kunnen ook op alle levensperioden betrekking hebben.

Het gaat om prestaties waar jíj trots op bent. En dus niet wat anderen daarvan vinden.

Elke prestatie geeft aan dat je iets kunt of kent, en of je bepaalde persoonlijke eigenschappen hebt. Dit geeft een bepaalde kwaliteit aan.

Een sluitende combinatie van kunnen, kennen en bepaalde persoonlijke eigenschappen is ideaal. Bijvoorbeeld: je kunt goed met computers overweg en je hebt een goede theoretische kennis van alle mogelijke technieken op dat vakgebied. Bovendien kun je goed met klanten overweg. Het is dus een optelsom van kunnen en kennen en persoonlijke eigenschappen.

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?