Tip 5 De kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten in het kernkwadrant van Daniel Ofman

Ieder mens beschikt over diverse kwaliteiten. Je kan er zo een aantal noemen als je er even voor gaat zitten. Maar als je over de kwaliteiten in gesprek gaat, kom je erachter hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Wat de één een kwaliteit vindt, vindt de ander misschien juist geen kwaliteit.

Dat komt omdat de waarde van een kwaliteit afhankelijk is van de situatie.

Zo is bijvoorbeeld bij het kopen van een huis bedachtzaamheid een kwaliteit;  het gaat tenslotte om het zorgvuldig afwegen van alternatieve mogelijkheden. Maar met diezelfde bedachtzaamheid kun je ook een actie tegenhouden, bijvoorbeeld om als eerste een bod uit te brengen op dat perfecte huis dat net te koop staat.

Iedere kwaliteit heeft dus een schaduwkant. Maar ook andersom: achter iedere" diskwaliteit" schuilt een kwaliteit. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Ieder mens kent een aantal kwaliteiten die hem of haar uniek maakt. Daniel Ofman introduceerde in zijn bestseller; Bezieling en kwaliteit in organisaties “het kernkwadrant”, de grondlegger van de begrippen, kernkwadrant en kernkwaliteiten. Hij definieert kernkwaliteiten als volgt: "Eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren: ze doordringen de hele mens en stellen al diens meer of minder in het oog springende eigenschappen in een bepaald licht. Een kernkwaliteit is de specifieke sterke eigenschap waar we bij hem of haar direct aan denken".

Kernkwaliteiten kun je niet leren, bij vaardigheden is dat wel het geval. Je kunt ze wel ontwikkelen. En in dat ontwikkelingsproces ligt juist onze uitdaging! Dat proces is individueel en is sterk afhankelijk van ieders levensloop en leefomstandigheden of op welke wijze een beroep op ons wordt gedaan.

Een oefening voor kernkwadranten

  1. Neem eens iemand in gedachten voor wie je bewondering hebt.
  2. Welke eigenschappen bewonder je in deze persoon?
  3. Neem nu eens iemand in gedachten die irritatie bij je oproept of opriep?
  4. Wat irriteerde je zo erg? Welke eigenschappen horen hierbij?

Kernkwadranten

Om vertrouwd te raken met het kernkwadrant en op het spoor te komen van je eigen kwadrant(en), bieden we je een lijst aan met karaktereigenschappen. Op de lijst staan karaktereigenschappen vermeld die kernkwaliteiten als uitdagingen bevatten. Zij vertegen­woordigen de "zonzijde" van je karakter. In de lijst zijn tevens karakter­eigenschappen ondergebracht die je "schaduwkant" vertegenwoordigen: deze schaduwkanten worden ook wel je valkuilen en allergieën genoemd. De kernkwaliteiten (zonzijde) en je schaduwkant staan in relatie tot elkaar. Als optimistisch een kernkwaliteit van je is, dan is de kans groot dat naïviteit je valkuil is. Als idealisme je uitdaging is, dan is zweverigheid een eigenschap waar je allergisch voor bent.

Je bent zelf de eerst aangewezene om een kernkwadrant van jezelf te maken.

Gebruik deze lijst om vertrouwd te raken met het kernkwadrant. Maar probeer, als je de smaak te pakken hebt, vooral je eigen woorden of beschrijvingen te vinden. Kies woorden of beschrijvingen waarvan jij voelt dat ze precies bij je passen. Zo krijg je een kernkwadrant waar je volmondig "ja" tegen kan zeggen; het is dan precies op jou van toepassing. Het resultaat van je kernkwadranten kun je goed gebruiken bij het maken van je profiel in je cv, in je sollicitatiegesprek, maar ook in je werk; in relatie tot je collega’ s of privé; in relatie tot vrienden, kennissen en familie.

KERNKWALITEIT

VALKUIL

ALLERGIE

UITDAGING

service-gericht

grenzeloos

hard en star

grens stellen

consensus-gericht

egocentrisch

dwang

gezagsgetrouw

optimistisch

naief

pessimisme

alert

beheerst

onpersoonlijk

onbereikbaar

empatisch

stabiel

traag

onbezonnen

experimenteel

efficiënt

statisch

chaotisch

creatief

empathisch

sentimenteel

afstandelijk

beschouwend

betrokken

dwepend

onverschillig

beschouwend

realistisch

cynisch

zweverig

idealistisch

profilerend

arrogant

onzichtbaar

bescheiden

gedisciplineerd

dwang-neurotisch

ongedisciplineerd

los laten

innovatief

zwevend

statischenstar

efficiënt

kritisch

rebels

ja-knikken

respectvol

flexibel

wispelturig

star

ordenend

daadkrachtig

drammerig

passief

geduldig

geduldig

passief

drammerig

daadkrachtig

beschouwend

afstandelijk

sentimenteel

empatisch

zelfverzekerd

arrogant

middelmatig

bescheiden

bescheiden

onzichtbaar

arrogant

profilerend

autonoom

dwars

onderdanig

meegaand

besluitvaardig

forcerend

besluiteloos

ontvankelijk

ingetogen

passief

opdringerig

initiatiefrijk

rust(ig)

afwachtend

opdringerig

initiatiefrijk

gezagsgetrouw

ja-knikken

anarchistisch

concensus

volgzaam

onderdanig

eigengereid

initiatiefrijk

gehoorzaam

slaafs

eigenzinnig

autonoom

loyaal gezag

onderdanig

ongehoorzaam

kritisch

behulpzaam

bemoeizuchtig

onverschillig

los laten

toegewijd

fanatiek

laisser-faire

hulpvaardig

relativerend

onzichtbaar

opgeblazen

overtuigd

overtuigd

fanatiek

meningloos

relativerend

moed(ig)

roekeloos

aarzelend

bedachtzaam

bedachtzaam

beducht

roekeloos

moedig

meegaand

onzichtbaar

eigengereid

autonoom

wederkerig

gelijkvormig

eenzijdig

fair

idealistisch

zweverig

cynisch

realistisch

harmonisch

toedekken

conflict

direct

gestructureerd

bureaucratisch

inconsistent

aanpassing

ordenend

star

wispelturig

flexibel

rationeel

afstandelijk

willekeur

betrokken

betrouwbaar

saai

arbitrair

innovatief

 

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?