Tip 6 Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, kan op basis van wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst worden gemaakt.

In onderling overleg worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst; ook wel beëindigingovereenkomst genoemd.

Naast de persoonlijke gegevens en gegevens van de werkgever is de reden van beëindiging van groot belang. Deze reden dient op zodanige wijze verwoord te worden dat er geen sprake is van verwijtbaarheid aan de werknemer. Het UWV bepaalt aan de hand van de vaststellingsovereenkomst of de werknemer in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

De datum van uitdiensttreding is ook belangrijk. Hier dient rekening gehouden te worden met de fictieve opzegtermijn. De werknemer dient direct na het ontslag in aanmerking te komen voor WW en niet eerst één of meer maanden geen uitkering te ontvangen. Omdat het UWV zal beoordelen of er aansluitend aan de beëindigingdatum recht bestaat op een WW-uitkering, is het voor de werknemer wenselijk dat met de opzegtermijn rekening wordt gehouden. Dit betekent dat de vaststellingsovereenkomst dient te worden ondertekend voordat de opzegtermijn ingaat.

Voor een vergoeding kan de zogenaamde kantonrechtersformule (zie uitleg) worden gebruikt. Hierbij spelen leeftijd en de duur van het dienstverband een rol. De mate van verwijtbaarheid van de werkgever of de werknemer zullen tot grote verschillen in de uitkomst leiden.

Ook kunnen afspraken gemaakt worden over vrijstelling van werk, uitbetaling van vakantiedagen en ontheffing uit een concurrentie- of relatiebeding. Dat laatste is belangrijk, want een goede regeling betekent meer mogelijkheden voor de toekomst om weer aan de slag te kunnen in de gewenste branche.

Sociaal plan

Wanneer om organisatorische of bedrijfseconomische redenen een sociaal plan is opgesteld, komt de werknemer volgens die regeling in aanmerking voor een WW-uitkering en de faciliteiten die aangeboden worden. De werknemer maakt dan gebruik van een dergelijke vertrekregeling en kan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De in de vaststellingsovereenkomst opgenomen afspraken zijn goed te controleren aan de hand van het voorbeeld in deze tip. Je kunt een jurist inschakelen: het nadeel is dat de kosten kunnen oplopen en dat het meer tijd in beslag gaat nemen dan je eigenlijk zou willen. Je kunt ook een Mediator inschakelen om te kijken wat de wederzijdse belangen zijn? 

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst:

 

 

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?