Tip 13 Het sollicitatiegesprek

Het verloop van een sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek kent meestal een aantal vaste onderdelen. Het is echter niet zo dat deze in elk gesprek allemaal aan de orde komen. Het kan zelfs zo zijn dat het gesprek geheel anders en weinig gestructureerd verloopt.

De volgende fasen kunnen in het sollicitatiegesprek onderscheiden worden:

                

Het eerste contact

Soms begint de selectie al op het moment dat je het bedrijf binnenstapt: er wordt aan de receptioniste gevraagd hoe je je gedragen hebt, hoe je reageerde op de mededeling dat je moest wachten, omdat vorige gesprekken waren uitgelopen en dergelijke.

Wanneer je de ruimte binnenstapt waar het gesprek plaatsvindt, is de eerste indruk die je maakt heel belangrijk. Aarzelend, onzeker, brutaal of te zelfverzekerd zijn indrukken die snel gemaakt zijn en die meestal lang blijven hangen.

Om het ijs te breken is men geneigd een algemene opmerking te maken bijvoorbeeld door je te vragen of je de auto hebt kunnen parkeren.

Men stelt zich aan elkaar voor, koffie of thee wordt aangeboden. Deze fase biedt de mogelijkheid om alvast wat informatie uit te wisselen. Van belang is hoe je je zinnen formuleert, hoe gespannen je bent, hoe je gaat zitten.

Je gaat uiteraard pas zitten als je een stoel is aangeboden.

Je kunt deze fase gebruiken als je iets belangrijks te vertellen hebt:

Bijvoorbeeld als je de neiging hebt om in deze fase hakkelend over te komen vanwege de spanning, dan kun je er gerust bij vertellen dat dit ‘gestotter’ veroorzaakt wordt door de spanning van dit moment. Je bereikt hiermee dat men je gehakkel niet ziet als je gebruikelijke vorm van communiceren en je hoeft jezelf niet meer zo krampachtig onder controle te houden. Je krijgt wat meer ruimte om je energie te richten op het gesprek.

De agenda

De interviewer zal meestal in het begin met je doornemen welke onderwerpen er in het gesprek aan de orde zullen komen:

  • informatie over de organisatie
  • informatie over de functie
  • vragen aan jou als sollicitant
  • vragen van jou als sollicitant
  • informatie over de sollicitatieprocedure

Als je denkt dat een voor jou belangrijk onderwerp niet aan de orde komt, kun je daar aandacht voor vragen: ‘ik zou het prettig vinden als we tijdens dit gesprek ook aandacht kunnen geven aan...” 

  

Informatie

Het is belangrijk goed te luisteren naar de informatie die over de functie en het bedrijf gegeven wordt, omdat je hier later in het gesprek op terug kunt komen. Inhaken op informatie die gegeven is, maakt een betrokken indruk en laat tevens zien dat je luistert en in staat bent iets te doen met de informatie die je wordt aangereikt.

Vragen aan jou als sollicitant

Vragen hebben tot doel informatie over jou te verzamelen om te kunnen bepalen of je geschikt bent voor de functie. Je gesprekspartner wil een completer, verder uitgediept beeld van je krijgen. Je cv is hiervan veelal de basis. Probeer goed naar de vragen te luisteren en geen overhaaste antwoorden te geven. Je moet doorvragen als je een vraag niet begrijpt en rustig nadenken als de vraag erg gecompliceerd is. Zeg dan ook gerust dat je daar even over na wilt denken.

Na de zelfanalyse, een zorgvuldige vacatureanalyse en een goede voorbereiding heb je waarschijnlijk al veel antwoorden in je achterhoofd. Je moet over jezelf vertellen; niets is zo vervelend als iemand die alleen met ja en nee antwoordt.

Tijdens een gesprek met meerdere gesprekspartners komt het vaak voor dat de verschillende mensen zich in het gesprek richten op verschillende facetten: de één meer op de vakinhoudelijke kennis en de ander bijvoorbeeld meer op de sociale vaardigheden.

  • Zorg dat je voorbereid bent op beide facetten door goed op te letten wie welke functie bekleedt.
  • Zorg ervoor dat je (oog) contact hebt met alle gesprekspartners. Realiseer je dat je eigenlijk in een verkoopgesprek bevindt, zonder dat je liegt of bluft.
  • Je kunt je beweringen toelichten met korte voorbeelden, die duidelijk het punt illustreren waarnaar men op zoek is.

Vragen van jou als sollicitant

Als je in het sollicitatiegesprek tussendoor vragen stelt, is dat natuurlijk prima, maar aan het eind van het gesprek wordt je meestal de gelegenheid geboden vragen te stellen die bijvoorbeeld nog niet of onvoldoende aan de orde zijn geweest. Je kunt je hierop voorbereiden en dat kun je ook rustig laten zien door de lijst met vragen die je hebt voorbereid te gebruiken. Hierdoor kom je initiatiefrijk over en kun je het gesprek sturen door een door jezelf gewenst onderwerp aan te roeren.

Afronding van het gesprek

De afsluiting is veelal een zakelijke. Men informeert je hoe de procedure verder gaat, wanneer je bericht kunt verwachten, hoeveel sollicitanten er door zullen gaan naar de volgende ronde en dergelijke. Of men komt al meteen ter zake en legt arbeidsvoorwaarden, loon, reiskosten en dergelijke aan je voor, afhankelijk van de procedure. Je hoeft hierop niet direct ja te zeggen. Uiteraard kun je je interesse aantonen en zeggen er nog een paar dagen over na te willen denken, alvorens je er op terug komt. Blijf vriendelijk, doch zakelijk.

Bij het weggaan bedank je voor het gesprek, geef je je gesprekspartners een stevige handdruk en zeg je iets ter afscheid.

Download mijn nieuwe werkplek:

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?