Tip 12b Sollicitatievragen

Voorbeelden van vragen (b) 

Schriftelijk communiceren

 • Hoe heb je er recentelijk voor gezorgd dat een rapport dat je moest schrijven overtuigend overkwam bij de lezers?
 • Welke ervaring heb je met het schrijven van brieven, voorstellen, rapporten, verslagen en/of beleidsplannen? Wat wil je nog beter leren en wat vind je lastig?
 • Geef een voorbeeld waarin je je taalgebruik in een stuk hebt aangepast aan het niveau van de lezer. Hoe heb je dat aangepakt?
 • Welke hulpmiddelen gebruik je bij het schrijven om er zeker van te zijn dat je teksten foutloos worden?
 • Geef een voorbeeld van een tekst die je opvallend goed of slecht vond. Wat vond je er goed of slecht aan?

Sensitiviteit/inlevingsvermogen

 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin rekening hebt gehouden met de gevoelens van een ander? Wat had dat voor consequenties voor je eigen plan of doel?
 • Geef eens een beschrijving van hoe je te werk gaat als je iemand slechtnieuws moet brengen. Hoe reageer je als de ander emotioneel reageert?
 • Heb je wel eens iets gedaan voor een collega van wie je wist dat die het moeilijk had? Wat precies?
 • Beschrijf een situatie waarin je een agressieve of lastige klant tot rede moest brengen. Snapte je waarom die klant boos was of lastig gedrag vertoonde?
 • Heb je wel eens iets gedaan of een beslissing genomen waar je collega's moeite mee hadden? Hoe heb je gehandeld is die situatie om de gemoederen te kalmeren?

Snel kunnen schakelen

 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin dingen anders liepen dan gepland. Wat deed je? Hoeveel tijd kostte het je om de omslag te maken?
 • Beschrijf een situatie waarin je alert gehandeld hebt. Wat was de reactie van de omgeving?
 • Geef een voorbeeld waarin je je koers gewijzigd hebt op grond van nieuwe informatie.
 • Vertel hoe je prioriteiten stelt in je werk.
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je anders moest handelen dan je normaal gesproken het liefst doet. Waarom was dat nodig? Kostte dat moeite?

Stress hanteren

 • Heb je wel een stress ervaren? Wat hebt je toen gedaan? Met welk resultaat?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je kalm bent gebleven ondanks hectiek om te heen.
 • Hoe zorg je voor voldoende afwisseling en afleiding?
 • Geef een voorbeeld waarin je achteraf gezien beter je grenzen had moeten stellen. Wat gebeurde er? Wat zou je de volgende keer anders doen?
 • Beschrijf tegen wat voor situaties je opziet in je werk. Hoe ga je daarmee om?

Tact

 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je tactvol hebt gehandeld. Wat deed je? Wat was het resultaat?
 • Beschrijf een situatie waarin een conflict dreigde. Wat heb je toen gedaan? Met welk resultaat?
 • Beschrijf hoe je iemand eens op andere gedachten hebt gebracht zonder hem of haar met alle macht te willen overtuigen.
 • Heb je wel eens een slechtnieuwsgesprek gevoerd? Hoe heb je je opgesteld? Wat was de reactie van de ander?
 • Geef een voorbeeld van een gesprek waarin je moeite hebt gedaan om iemand in zijn waarde te laten. Wat deed je? Hoe reageerde de ander?

Team samenstellen

 • Geef een voorbeeld van een succesvol team dat jij hebt samengesteld. Waar heb je op gelet bij de samenstelling en taakverdeling?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin de planning moeilijk rond te krijgen was door de inzetbaarheid van teamleden. Wat heb je toen gedaan? Met welk resultaat?
 • Wanneer heb je voor het laatst mensen in je team opgenomen ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling? Waarom deed je dat wel/niet?
 • Hoe heb je bij het samenstellen van je projectteam de competentie van de potentiële teamleden beoordeeld?
 • Is het wel eens voorgekomen dat het succes van een team in gevaar kwam omdat er te veel kennis in één hoofd zat en die persoon het team verliet? Wat heb je in het vervolg gedaan om dat te voorkomen?

Verantwoordelijk

 • Heb je wel eens een misstand aan de kaak gesteld? Hoe ben je te werk gegaan?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je de gang van zaken hebt verbeterd. Waarom deed je dat? Wat was het resultaat?
 • Ben je wel eens op de bres gesprongen voor een collega? Waarom deed je dat? Wat heb je ondernomen?
 • Beschrijf een situatie waarin je afdeling plotseling geconfronteerd werd met veel extra werk. Hoe was je reactie?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je je hebt bezig gehouden met een onderwerp dat eigenlijk buiten je werkterrein ligt. Waarom deed je dat?

Vergaderen

 • Beschrijf de laatste vergadering waarbij je aanwezig was. Wat was je rol? Wat heb je in die rol bereikt?
 • Geef een voorbeeld van een vergadersituatie waarin je vond dat de vergaderregels niet goed werden nageleefd. Wat heb je toen gedaan/ gezegd?
 • Beschrijf hoe je recentelijk een standpunt in een vergadering hebt verdedigd. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je medestanders kreeg?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin de vergadering een ander besluit nam dan jij had gewild. Hoe was je reactie achteraf?
 • Heb je wel eens een vergadering voorgezeten? Wat ging er goed en wat niet?

Verkopen

 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je succesvol bent ingegaan op een wens van een klant en daardoor een goede verkoop hebt gerealiseerd.
 • Beschrijf je succesvolste verkoopgesprek ooit.
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je doorgevraagd hebt naar de wensen van een klant waardoor de klant tot een andere productkeuze kwam dan waar hij/zij oorspronkelijk mee kwam.
 • Beschrijf een situatie waarin het gevraagde product niet voorhanden was en je toch tot een geslaagde verkoop bent gekomen. Wat heb je gezegd?
 • Beschrijf het lastigste verkoopgesprek dat je ooit gevoerd hebt. Wat zou je in het vervolg anders doen?

Vernieuwingsgericht

 • Geef eens een voorbeeld van een verandering die het gevolg was van jouw initiatief. Hoe heb je anderen ervan overtuigd dat de door jou voorgestelde verandering goed was?
 • Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied? Welke ontwikkelingen hebben volgens jou de toekomst?
 • Heb je wel eens een creatieve oplossing bedacht in een situatie waarin de gangbare oplossingen niet werkten? Hoe was de reactie op je oplossing? Is de implementatie ervan geslaagd?
 • Wat zie je voor onze organisatie voor mogelijkheden aan nieuwe producten of diensten?
 • Veranderingen in organisaties gaan meestal niet snel en gemakkelijk. Hoe ga je daarmee om als zich kansen in de markt voordoen die volgens jou gepakt moeten worden?

Visie ontwikkelen

 • Welke ontwikkelingen zie je belangrijk worden in de toekomst? Hoe vind je dat we daarmee om moeten gaan?
 • Met welke externe ontwikkelingen heb je in je huidige functie te maken? Wat is je visie daarop?
 • Heb je wel eens een toekomstplan geschreven? Hoe heb je ervoor gezorgd dat het overtuigend was en dat er draagvlak ontstond?
 • Geef aan wat je in je huidige/vorige baan hebt gedaan om te zorgen dat visie ook werkelijkheid kon worden.
 • Wat is jouw visie op onderwerp x, y of z? (De selectiecommissie vraagt je bijvoorbeeld naar je visie op onderwijs/het milieuprobleem/de ouderenzorg/zorgleerlingen etc., afhankelijk van de organisatie waar je solliciteert.)

Voortgang controleren

 • Met welke regelmaat heb je overleg met je medewerkers? Hoe controleer je of afspraken zijn nagekomen en planningen zijn gehaald?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin planningen niet dreigden te worden gehaald. Wat heb je gedaan? Met welk resultaat?
 • Hoe zorg je er doorgaans voor dat afspraken met medewerkers controleerbaar zijn?
 • Wat doe je als de voortgang van een project in gevaar komt?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je de voortgang bewaakte maar ook de motivatie van je medewerkers hoog hebt proberen te houden. Wat was het resultaat?

Voorzitten

 • Heb je wel eens een vergadering voorgezeten? Wat ging er goed en wat niet?
 • Geef een voorbeeld van een vergadering waarin je als voorzitter vooral moest zorgen voor het bewaken van de orde. Hoe kwam dat? Hoe heb je dat aangepakt?
 • Beschrijf hoe je vergaderingen die je voorzit voorbereidt.
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin de vergadering dreigde uit te lopen. Wat heb je toen gedaan?
 • Beschrijf een situatie waarin de besluitvorming in een vergadering niet goed lukte. Hoe kwam dat? Wat had jij als voorzitter anders kunnen of moeten doen?

Vragen stellen

 • Beschrijf een situatie waarin je het gevoel had dat je gesprekspartner iets anders zei dan hij/zij eigenlijk bedoelde. Wat heb je gedaan?
 • Wat doe je als je een vaag antwoord van iemand krijgt? Geef een voorbeeld van een concreet voorval.
 • Is het wel eens voorgekomen dat je aan ander in verlegenheid hebt gebracht door je vragen? Beschrijf de situatie. Wat zou je in het vervolg anders doen?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je doorgevraagd hebt en daardoor tot een andere conclusie kwam dan aanvankelijk.
 • Kun je goed luisteren? Waar blijkt dat uit?

Werken in een team

 • Beschrijf een team waarin je hebt gewerkt. Wat heb je gedaan om het team een succes te laten zijn?
 • Ben je wel eens geconfronteerd met de situatie dat je eigen doelen anders lagen dan die van het team waartoe je behoorde? Wat heb je toen gedaan?
 • Welke rol in een team past jou het best? Geef een voorbeeld van een situatie waarin je die rol vervulde. Wat was het resultaat van jouw inspanningen?
 • Wat vind je niet leuk of moeilijk aan werken in een team? Geef concrete voorbeelden van situaties waarin je dat vond.
 • Beschrijf een conflict waar je mee te maken hebt gehad binnen een team. Hoe werd dat opgelost? Wat was jouw rol daarin?

Zelfreflectie

 • Wat zijn je sterke en zwakke punten? Hoe weet je dat?
 • Wat vind je lastige emoties bij jezelf? Hoe is dat van invloed op je werk?
 • Hoe houd je je motivatie hoog? Geef een voorbeeld van een situatie waarin je daaraan werkte.
 • Heb je wel eens gewerkt aan het veranderen van bepaald gedrag van jezelf? Welk gedrag? Wat was het resultaat?
 • Wat wil je over vijf jaar, in werk, in wat je geleerd wilt hebben of je persoonlijke ontwikkeling?

Zelfstandig

 • Doe je wel eens werk waarin het niet precies duidelijk is wat er moet gebeuren? Hoe pak je dat aan?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je het voortouw hebt genomen, zonder daarvoor eerst uitgebreid goedkeuring te vragen. Wat was de reactie van je leidinggevende hierop?
 • Wat heb je gedaan om dingen die er in je werk niet bevielen te veranderen?
 • Werk je aan je persoonlijke ontwikkeling? Zo ja, welke dingen onderneem je?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je overwogen hebt hulp of advies van anderen te vragen. Waarom heb je het wel of niet gedaan?

 

 

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?