Enneagram Types

Ennegram-Types

De negen types verhouden zich in een gestructureerde wijze tot elkaar. Als iemand ontspannen en effectief is (in veilige omstandigheden) neemt hij de goede eigenschappen van een bepaald ander type over (in het plaatje tegen de pijlen in) en als iemand juist gespannen is (in stressvolle omstandigheden) neemt hij de slechte eigenschappen van weer een ander type over (met de pijlen mee).

Hieronder staan de types wat verder uitgewerkt. Bepaal je type en maak de enneagram-analyse.

1 de Perfectionist: realistisch, consciëntieus en principieel

Zijn gedreven om een correct leven te leiden; willen zichzelf en de wereld graag verbeteren. Zien boosheid als karakterfout en bedwingen het daarom. Leven nauwkeurig volgens normen en proberen de wereld te verbeteren.
Positieve eigenschappen: - eerlijk, betrouwbaar, ordelijk, idealistisch, productief en gedisciplineerd
Negatieve eigenschappen: - oordelend, inflexibel, kritisch, jaloers en dominant
In relaties loyaal, toegewijd en consciëntieus, maar ook hoge verwachtingen, twistziek, pietluttig en star.

2 de Gever (of Helper): warm, betrokken, verzorgend en gevoelig voor de behoeftes van anderen

Vinden het belangrijk om geliefd te zijn en gewaardeerd te worden. Geven graag uiting aan positieve gevoelens ten opzichte van anderen.
Geïnteresseerd in mensen en het verzorgen. Willen graag warm en vriendelijk overkomen.
Positieve eigenschappen: - zorgzaam, genereus, enthousiast en ontvankelijk
Negatieve eigenschappen: - manipulatief, indirect, bezitterig en hysterisch
In relaties attent, waarderend, speels en koesterend, maar ook dominant, behoeftig, manipulerend en onoprecht.

3 de Succesvolle werker (of Presteerder): energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht

Hebben een sterke behoefte om productief te zijn, successen te behalen en mislukkingen te vermijden.
Worden graag in een goed daglicht gezien, in overeenstemming met maatschappelijk bepaalde normen.
Positieve eigenschappen: - zelfverzekerd, ijverig, gedreven, energiek en praktisch
Negatieve eigenschappen: - narcistisch, pretentieus, ijdel, oppervlakkig en prestatiegericht
In relaties gevend, waarderend, accepterend en betrouwbaar, maar ook verdiept in werk, defensief, ongeduldig en dominant.

4 de Romanticus (of Individualist): gevoelig, warm en scherpzinnig

De 'individualist' wil graag anders zijn dan de rest, aan de ene kant is hij jaloers op het gewone en normale leven, maar aan de andere kant verafschuwt hij dit, hij wil opvallen in zijn apartheid, maar kan er ook van genieten om lekker in zijn eigen wereldje te zitten. Hebben een sterke behoefte om met hun gevoelens in contact te komen en om begrepen te worden, om te zoeken naar de zin van het leven en geen doorsnee-mens te zijn. Hebben sterke behoefte om zich te uiten en willen graag origineel overkomen.
Positieve eigenschappen: - warm, creatief, expressief, verfijnd en anderen tot steun
Negatieve eigenschappen: - depressief, verlegen, moralistisch, koppig en teruggetrokken
In relaties empathisch, zachtaardig, gepassioneerd en zich snel bindend, maar ook in zichzelf verdiept, jaloers, emotioneel, humeurig, intolerant en snel afgewezen.

5 de Waarnemer (of Observeerder): introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk

Hebben een sterke behoefte om alles te weten en te begrijpen, onafhankelijk te zijn en te voorkomen dat ze een gek figuur slaan.
Vertrouwen op hun eigen bronnen en zoeken veiligheid in kennis.
Positieve eigenschappen: - analytisch, volhardend, objectief, gevoelig en scherpzinnig
Negatieve eigenschappen: - afstandelijk, onder-assertief, negatief, koppig en intellectueel-arrogant
In relaties vriendelijk, opmerkzaam, ruimdenkend, onafhankelijk en betrouwbaar, maar ook teruggetrokken, negatief, achterdochtig en twistziek.
zin voor avontuur en de baas spelen

6 de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal

Hebben een sterke behoefte aan veiligheid. Zoeken goedkeuring en proberen met hun angst om te gaan.
Beschermen zich tegen angstgevoelens door achter bepaalde autoriteiten aan te lopen, of zich er juist tegen te verzetten
Positieve eigenschappen: - loyaal, zorgzaam, medelevend en verantwoordelijk
Negatieve eigenschappen: - dominant, onvoorspelbaar, defensief en paranoïde.
In relaties warm, speels, open, aanmoedigend en eerlijk, maar ook wantrouwig, inflexibel en sarcastisch. Trekken zich gemakkelijk terug.

7 de Levensgenieter (of Avonturier): energiek, levendig en optimistisch

Hebben een sterke behoefte om gelukkig te zijn en leuke activiteiten te organiseren. Proberen pijn en lijden te vermijden.
Willen hun steentje bijdragen aan de wereld. Mijden onplezierige emoties, waaronder angstgevoelens.
Positieve eigenschappen: - spontaan, fantasierijk, productief, charmant, snel en nieuwsgierig
Negatieve eigenschappen: - impulsief, narcistisch, ongeconcentreerd, ongedisciplineerd en manisch
In relaties lichthartig, vrijgevig, hartelijk, amusant en zorgzaam, maar ook narcistisch, eigenwijs, defensief en verward. Lastig om te binden. Rationaliteit: Denkt in beelden, sterke helicopterview, legt makkelijk verbanden, overziet complexe situaties, versterkt associëren.

8 de Baas (of Leider): direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend

Hebben een sterke behoefte om zelfstandig en sterk te zijn en om gevoelens van zwakheid en afhankelijkheid te vermijden. Hebben een krachtige uitstraling en zijn niet bang om hun boosheid te uiten.
positieve eigenschappen: - direct, gezaghebbend, beschermend, energiek, loyaal en vol zelfvertrouwen
negatieve eigenschappen: - dominant, opstandig, ongevoelig, egocentrisch, sceptisch en agressief
In relaties loyaal, zorgzaam, oprecht, toegewijd en vrijgevig, maar ook veeleisend, arrogant, strijdlustig, bezitterig en onbuigzaam. Hebben veel kritiek.

9 de Bemiddelaar (of Vredestichter): ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend

Hebben een sterke behoefte om de vrede te bewaren, op te gaan in anderen en conflicten te vermijden. Nemen eigenschappen van anderen over en kunnen daarmee zeer verschillende verschijningsvormen hebben.
Zijn meegaand en zich vaak niet bewust van hun boosheid.
Positieve eigenschappen: - vriendelijk, geduldig, ruimdenkend, diplomatiek en empathisch
Negatieve eigenschappen: - passief, vergeetachtig, koppig, bezeten en sub-assertief
In relaties vriendelijk, teder, steunend en loyaal, maar ook passief-agressief, veel te meegaand, koppig en defensief.

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?