Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Werkxyz.nl zet zich in om uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier te verwerken. In deze privacy verklaring leest u hoe WerkXYZ omgaat met uw gegevens.

 

Wij gaan er van uit dat u kennis heeft genomen van de door WerkXYZ gehanteerde Algemene Voorwaarden.

WerkXYZ is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Voor alle lidstaten in de EU gelden dan dezelfde regels ten aanzien van informatie verwerking. WerkXYZ heeft naast de Algemene Verordening extra maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen.

 

De belangrijkste maatregelen worden hieronder opgenoemd.

 

SSL-certificaat 

WerkXYZ.nl functioneert met een SSL-certificaat. Dit toont aan dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Het is een veilige website waarbij de informatie over het internet versleuteld is.

Het SSL certificaat is zichtbaar door de aanduiding https:// of “veilig” en een slotje in de adresbalk.

 

Uw persoonsgegevens

U moet actief toestemming geven voor het vastleggen en verwerken van uw persoonsgegevens. Dit doet u door middel van aanmelding voor werkgevers of werkzoekenden. U mag de gegevens opvragen en ook eisen dat de gegevens aangepast/verwijderd worden. Het volledig verwijderen kunt u doen via info@werkxyz.nl.

 

U bepaalt welke gegevens worden vastgelegd en worden verzameld. Om als werkzoekende een passende werkgever te vinden, is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. U bepaalt zelf welke gegevens u via WerkXYZ aan derden bekend maakt. De hoeveelheid gegevens is bepalend voor de presentatie naar aanleiding van een sollicitatie.

 

Bij het invullen van persoonsgegevens worden de gegevens pas opgeslagen wanneer u op "opslaan" klikt. Wanneer u voor die tijd het inschrijven onderbreekt wordt er niets opgeslagen.

 

De beveiliging van de persoonsgegevens is sterk afhankelijk van uw inloggegevens en de manier waarop u deze bewaart. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens.

 

WerkXYZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Internet blijft echter een open systeem en hierdoor kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens gebruiken voor oneigenlijke doeleinden. Bovendien is een van onze primaire doelstellingen om u een platform te bieden om de gegevens uit uw cv en uw profiel op een zo breed mogelijke manier te openbaren en om uw carrière mogelijkheden daarmee te maximaliseren.

Verder moet uw cv geen gevoelige informatie (waaronder persoonlijke profielen) bevatten of informatie die u niet openbaar wenst te maken. U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u een cv invult op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt.

 

Wij controleren geen persoonsgegevens of andere gegevens, bijvoorbeeld financiële gegevens of de achtergrond van de personen die zich inschrijven.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De gegevens die we verzamelen worden op één plaats verzameld, namelijk in de vorm van een database bij de Internet Service Provider van WerkXYZ.nl. De provider heeft geen toestemming om deze gegevens in welke vorm dan ook te gebruiken.

 

De betrokken organisaties bij het email verkeer zijn: WerkXYZ, de Internet Service Provider en de mailing provider. Voor de database is dit: WerkXYZ en de Internet Service Provider.

 

Email opt-in

U moet als bezoeker actief toestemming geven voor toezending van de wekelijkse nieuwsbrief aan uw emailadres door zelf het vinkje in te vullen bij uw Persoonlijke gegevens in uw Mijn WerkXYZ account.

Wij versturen één keer per jaar een email om u er op te attenderen dat u bij ons staat ingeschreven. U bepaalt zelf de duur van inschrijving bij WerkXYZ.

 

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies, dus u hoeft geen cookietoestemming te geven. We slaan dus niets op van uw gedrag op WerkXYZ.

 

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan altijd eerst contact op met WerkXYZ via info@werkxyz.nl. Bent u niet tevreden met de afhandeling, dan kunt u contact opnemen met:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

T.a.v. de klachtencoördinator

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

 

Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?